“Hameln 2030”

Hameln’nin geleceği ile ilgili şehir dialoğu

Büyükşehir belediye başkanı Griese vatandaşlarla, ilgili  temsilciler ve Hameln´nin siyasetçileriyle birlikte ‚Weser havzasının gelişmesi adına önümüzdeki 15 senenin fikir ve proje üretimi yapmak istiyor. ‚Hameln 2030‘ projesi bunun icin iletişim, atölye, sunum ve  farklı faaliyeftler sunmaktadır.

Belediyeyi veya Hameln’i ilgilendiren bir çok önemli görevler bulunmnda aktadır. Kendimizi nasıl konumlandırmak isteriz? Hangi degişimlere engel olmak ister ve hangilerini desteklemek isteriz?  Bizim için neler önemli veya hangileri Hameln’deki günlük yaşantıda daha önemsiz?

Іşte bu yüzdendir ki bu konu ve soruların  geniş bir çapta tartışılması ve işlenmesi gerekmektedir.Yöntem, modül şeklinde olup bilimsel sunumlar ile başlayacaktır. Bu yöntem bundan sonraki іstişareler icin gereklidir.

Bir sonraki aşamada, vatandaşlarımızın geniş katılımlarıyla beraber Hameln’in bugünki zayıf ve kuvvetli noktaları. Öncelikle hangi konuların işlenmesi gerektiği konuşulcak.

Ҫocukların ve gençlerin katkısı olmadan Hameln’in geleceği hakkında fikir üretmek mümkün degildir! Özel bir konferansda bu hedef kitle ile temasa geçmek istiyor, onların istek ve fikirlerini harmanlayıp yetişkinlerin görüşlerine sunulup müzakere edilecektir.

Hameln’de yüzde 20’den fazla göçmen kökenli vatandaşlar yaşamaktadır. Diğer bazı   şehirlerin yapmış olduğu araştırmalara göre yabancı kökenli ge nç neslin , Ҫevre ve şehir yaşantısı ilgile bir önceki nesle göre farklı talepleri bulunmaktadır. Bu vatandaşlarında arzularını, korkularını ve fikirlerini ögrenmek için ek olarak göçmenler-konferansı düzenlenecektir.

Ikincisi plananlanan ve bütün vatandaşlarızın geniş katlımlarının beklendigi buluşmada.  ilk evrede seçilmiş olan konulara uygun Ҫalışma gruplarının organize edilmesi planlanmaktadır. En fazla dört kez yapılacak olan etkinliklerde yönetimin planları, taslakları.  Vatandaşların fikirleri ve önerileri proje olarak formüle edilmesi planlanmakdır.

Sonuç aşamasında, bir önceki evrelerde elde edilen bilgilerin sunumu ve son defa tartışılıp değerlendirilmesi. Gerekirse ilaveler  yapılarak  sonuç taslağı hazırlanacaktır. Bu doğrultuda Hameln belediyesi, hedeflediği 2030 yılına kadar Şehrin  gelişimi için proje ve önerileri Taslak halinde Belediye meclisine  sunarak uygulamayı hedeflemektedir.

Süreç bu şekilde planlanmış  – fakat önemli olan sizin katkınız! Lütfen katılın ve bize düşüncelerinizi bildirin.

Bizimle doğrudan iletişime girmenizden mutluluk duyarız.

hameln2030@hameln.de e-postasından veya 05152 – 202 3210 numaradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Anket: Hameln’in geleceği için katkınız